Trang chủ » Nghiên cứu » Giới thiệu về Chương trình Nghiên cứu

GIỚI THIỆU
Chương trình Nghiên cứu của Viện Đào tạo Quốc tế- ĐHQG-HCM thiết lập trên cơ sở kế thừa những thành quả của Trung tâm Đào tạo Phát triển Nguồn Nhân lực- ĐHQG-HCM trước đây và nhằm đáp ứng tầm nhìn xây dựng Viện trở thành một đơn vị xuất sắc về quốc tế hóa giáo dục đại học.

Chương trình nghiên cứu của Viện có nhiệm vụ góp phần tạo ra phẩm chất đặc trưng của Viện, thông qua những kết quả nghiên cứu trước hết hướng đến nâng cao năng lực của cán bộ giảng viên trong Viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Viện. Hoạt động nghiên cứu của Viện cũng đóng góp cho việc giải quyết những nan đề của giáo dục trong phạm vi toàn hệ thống, từ đó tăng cường uy tín của Viện trong xã hội.

Hoạt động nghiên cứu của Viện đặt trọng tâm vào nhiệm vụ nghiên cứu và phổ biến tri thức về khoa học giáo dục, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đại học. Những chủ đề được quan tâm là con đường đạt đến sự ưu tú trong học thuật, chính sách giáo dục và quản trị đại học. 

Bên cạnh đó, Chương trình Nghiên cứu cũng tổ chức một số hoạt động đào tạo, chủ yếu là về phương pháp nghiên cứu khoa học và kỹ năng lãnh đạo đại học, nhằm tăng cường năng lực cho giới giảng viên, giới quản lý ở các trường.

Chúng tôi  hoan nghênh sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, các đơn vị trong nước nhằm thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như các khóa huấn luyện được thiết kế theo chuẩn mực  quốc tế và đáp ứng nhu cầu thực tế của người học.

Giám đốc Chương trình
TS. Phạm Thị Ly

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới
Kết nối IEI

Vui lòng để lại Email & Số điện thoại để được tư vấn trực tiếp

Liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

232/15 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM