Trang chủ »Liên hệ

LIÊN HỆ

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Cơ Sở Nguyễn Văn Thủ: (Xem bản đồ bên dưới)

Địa chỉ :146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại : 08-3911 8311
Fax :08-3911 8314

Cơ sở Võ Thị Sáu: (Xem bản đồ bên dưới)

Địa chỉ :232/15 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : 08-3932 2070
Fax :08-3932 2568

Cơ sở Thủ Đức : (Xem bản đồ bên dưới)

Địa chỉ : Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại : 08-3503 2253
Fax :08-3724 2760

gửi thư
      refresh   
(*) Thông tin bắt buộc.

Co Sở Nguyễn Văn Thủ

Nhập đỉa chỉ của bạn bên dưới để tìm đường đi
Kéo đường màu xanh trên bản đồ để thay đổi tuyến đường

Cơ Sở Võ Thị Sáu

Nhập đỉa chỉ của bạn bên dưới để tìm đường đi
Kéo đường màu xanh trên bản đồ để thay đổi tuyến đường

Cơ Sở Thủ Đức

Nhập đỉa chỉ của bạn bên dưới để tìm đường đi
Kéo đường màu xanh trên bản đồ để thay đổi tuyến đường
Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới
Kết nối IEI

Vui lòng để lại Email & Số điện thoại để được tư vấn trực tiếp

Liên hệ

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

232/15 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM